Európai Hulladékcsökkentési Hét

Kollégiumunk csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjához 2017. november 22- én.

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési hét programjához. Fontosnak tartjuk a kollégiumi diákság környezettudatos magatartásra nevelését. Tematikus csoportfoglalkozásokon évfolyamonként egymásra épülő moduláris oktatásszervezési eljárással környezeti kultúrára szeretnénk nevelni tanítványainkat, gyermekeinket. Ez a bizonyos környezeti kultúra magában foglalja a környezet tényleges védelmét, de annál lényegesen több, összetettebb, gazdagabb, komplexebb. A környezeti kultúra ugyanis: életmód, gondolkodás-és viselkedésmód, védelem, fejlesztés, okos és mértéktartó fölhasználás. Évente megszervezzük a környezettudatos magatartásra nevelő projektet „ Olyan lesz a világ, amilyenné teszed” címmel,  amely minősített „jó gyakorlat”. Az idei tanévben 2018. február 12-15-ig kerül megrendezésre. Eredményes munkánk elismeréseként elnyertük az „ÖKOISKOLA” címet.

A TÁMOP 3.1.4/B Köznevelés az iskolában című projekt keretein belül „Mentoráló intézményként” vállaltuk a „Természet- és környezettudatos magatartásra nevelő komplex pedagógiai-módszertani modell” adaptációját.

A program a szakértők véleménye alapján bekerült az ország 10 példaértékű oktatási – nevelési modellje közé, melyről szakmai oktatófilm készült.

Diák- önkormányzatunk felvette a zölDÖK nevet, ezzel is jelezve, hogy jelentős feladatokat vállal a mindennapi környezettudatos magatartás kialakításában.

Naponta végezhető feladatok:

 • szelektív gyűjtés
 • szobarend ellenőrzés, értékelés
 • tudatos vásárlás- mit és mennyit
 • egészséges étkezés
 • magyar termékek vásárlása
 • hulladék mennyiségének csökkentése
 • újra hasznosítható csomagolóanyagok felhasználása
 • madáretetés
 • udvartakarítás

Jelmondatunk: „Kölcsön táska visszajár!”

A diákok rendszeres vásárlói a közelünkben lévő TESCO áruháznak. A vásárlásra, csomagolásra használt legkárosabb termék a műanyag zacskó. Általában egyszer használatos, több évtized alatt bomlik le, vízbe kerülve, minden élőlényre veszélyes. A hulladékmennyiségét nagymértékben csökkenthetjük, ha helyette textiltáskát használnánk. Jelmondatunk erre hívja fel a figyelmet.  A tanáriban a diákokkal közösen összegyűjtöttük a bevásárlótáskákat, és ezt a diákok vásárláskor kölcsönveszik, visszaérkezésükkor visszaadják. Ha ezt a diákok rendszeresen gyakorolják, mindennapi életük részévé válik. Nemcsak saját, családjuk életére is hatással lesz.

Diák-önkormányzati gyűlésen a diákok kezdeményezésére kapcsolódtunk be az Európai Hulladékgyűjtési Hét programjába. A csoport képviselők csoportjaikban reklámozták a programot, közzétettük a honlapon és a diákönkormányzati faliújságon, hogy mindenkihez eljusson a hír. A kollégium összes diákja és felnőtt dolgozója bekapcsolódik a mozgalomba.

További programjaink:

Diák-önkormányzati fórum– Helyzetelemzést készítettünk arról, mit tettünk idáig környezetünk védelméért. Megpróbáltuk minősíteni saját kollégiumunk környezeti állapotát, majd megfogalmaztuk a DÖK további feladatait. Összegyűjtöttük a kollégium környezeti információt hordozó területeit. Ezek: levegő, víz, épülethez tartozó zöld terület, az épület és felszereltsége, biztonság, étkezés, zaj, büfé, energia, hulladék. Aztán megvizsgáltuk, hogy az egyes szempontok, hogyan érvényesülnek a kollégiumi viszonyok között. Az információkat a kollégium dolgozóitól, csoporttársainktól és az internetről szereztük be. A beszámolók után minősítettük az egyes területek helyzetét a kollégiumban. Csoportmunkában összegyűjtöttük a  hulladék-, víz-, energia csökkentés  lehetőségeit.

Ökológiai lábnyom

Megismerkedtünk az ökológiai lábnyom fogalmával. Kiszámítottuk  a lány tagozat egészének a lábnyomát, hogy tudjuk, életvitelünkkel milyen mértékben használjuk a természet erőforrásait. Ha az egész Föld lakossága úgy élne, mint a magyar lakosság, két földgolyóra lenne szükség az emberiség kiszolgálásához. Magyarországon az egy főre jutó biológiai kapacitás csak 2 hektár,  fejenként 3 hektárral több területet veszünk igénybe, mint amennyit az ország területe lehetővé tenne.

Vajon a kollégisták ökológiai lábnyoma megfelel a magyar átlagnak?

Számításunk szerint a lányok 5,32- 7,21 ha-t használnak fel életmódjukkal a természetből. Bizony van min változtatnunk!  Végig kell gondolnunk, mivel tudjuk csökkenteni az energiafogyasztásunkat, hulladéktermelésünket, élelmiszer felhasználásunkat, vízfogyasztásunkat, közlekedési ökológiai lábnyomunkat.

A számítások nagy becsléseken alapulnak, nem tudományos igényű az eredmény.

Ráadásul a magyarországi életmódra nincsen kidolgozott számítás, a legtöbbjük az amerikai emberek fogyasztását és környezetterhelését veszik alapul. Azonban a trendek és tendenciák ránk is igazak.

Zöld percek

Kollégiumunk rádiójában, a  KOLO-RÁDIÓ adásaiban Zöld percek rovatot szerkesztünk. Ennek témái:

 • hulladék lebomlási ideje
 • tudatos vásárlás
 • táplálkozás
 • kipusztulás szélén álló állatfajok
 • vízfogasztás csökkentésének lehetőségei
 • energia takarékosság lehetőségei

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben.

E nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”