FORDÍTOTT NAP A HAJNÓCZYBAN

A Pécsi Hajnóczy József Kollégiumban 2018. április 9-én megfordul a világ. Semmi sem az, aminek látszik. A DÖK átveszi a vezetést. A diákokból nevelők, a nevelőkből diákok lesznek erre az egy napra.

 A diák nevelő napi feladatai

 – 15.30.óra napló átvétele a tanáriban
– 16.00 óra szobarend ellenőrzése- hangosba bemondani, a csoporttagokat értesíteni
-A szobarend ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése a diákokkal
– Információgyűjtés –mi történt az iskolában, tanulnivalók, esti program, szobarend, estleges hiányzások okai, aznapi étkezés minősége, stb.
– A csoport tagjainak tájékoztatása az aktualitásokról
– Osztályzatok beírás a naplóba
– Számítógépterem ellenőrzése 15.30-18.30-ig-(csak a tanulással kapcsolatban használható)
– Tanulásellenőrzés a szilenciumi időben
– Korrepetálás
– Kikérdezés, ha szükséges
– Csoportfoglalkozás megtartása
– Kimenőadás
– 21 óra létszámellenőrzés
– 21.30 Számítógépterem rendjének ellenőrzése, zárása
– 22 után érkezők nevének leadása a portán
– Információátadás az éjszakás nevelőknek

Program felelős: Halmos Alajosné