DÖK képzés

ideje:
2018. április 18.
helye:
Pécsi Hajnóczy József Kollgium
mottója

„A demokráciát nem elegendő eltűrni, mint a diktatúrát.
A demokráciát működtetni kell.”
(Bihari Mihály)

Képzés célja:

A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében  felkészíteni őket a diákönkormányzati munkára. Ebben a képzésben legfőbb célunk a  csoportdinamika és a csoportjelenségek fejlesztése, felhasználásukkal az eredményes diákönkormányzati munkához szükséges kulcskompetenciák kialakítása.

Választott módszer, eszköz:

A outdoor tréning. Ez a módszer az Amerikai Egyesült Államok és nyugat-európai országok gyakorlatcentrikus, elsősorban vezetői készségek fejlesztésére fókuszáló  módszereiből fejlődött ki a második világháborút követően. Az élményeken keresztüli tanulás  maradandó emléket hagy.

A 10×45 perces képzés felépítése a természetes csoportfolyamatok dinamikáját követi, segíti a csoport épülését. Az ismerkedő gyakorlatokat a további csoport- és bizalomépítő gyakorlatok követik, míg a foglalkozás résztvevői készek nem lesznek a „produkciófázisra”, azaz a közös problémamegoldásra. E fázis elérésének feltétele az, hogy a csoporttagok ismerjék a csoport működésének feltételeit és egymást, valamint bízzanak egymásban annyira, hogy együtt tudjanak működni, fel tudják vállalni véleményüket társaik előtt, azaz képesek legyenek önmaguk és társaik érdekképviseletére.
Az outdoor tréningmódszer által fejlesztett területek három szintje:

Ismeretek szintjén a következőket profitálhatják a résztvevők:

 • Helyes önismeret, megfelelő önkép
  • Társas ismeret
  • Közösségi problémamegoldó módszerek, eljárások ismerete
  • Csoportépítő, közösségfejlesztő módszerek ismerete
  • A csoport erősségeinek és gyengeségeinek felismerése
  • Az egyén szerepe körvonalazódik a csoport rendszerén belül
  • A társak felelőssége és feladatköre tisztázódhat

A tréningmódszer a következő készségeket fejleszti:
• Vezetői készségek
• Együttműködési készség
• Kommunikációs készség
• A pozitív visszajelzés és konstruktív kritika készsége
• Az aktív hallgatás készsége
• Probléma megoldási készség
• Feszültségtűrés (frusztrációtolerancia)
• Konfliktuskezelési készség

Attitűd szintjén a tréningprogramon résztvevőktől a következő változásokra számíthatunk:
• Az együttműködés szándékának erősödése („Egy hajóban evezünk!”)
• Tanulási szándék a csoportról, a feladatok megoldásáról és önmagukról
• Állandó fejlesztési szándék a csoporttagok, folyamatok és az erőforrások felhasználása tekintetében („professzionális” attitűd)
• Általános pozitívabb hozzáállás önmaguk és a külvilág felé .

Képzés időtartama:
9-14 óráig

Képzésben résztvevők:
A diákönkormányzati képviselők, kollégiumi csoportonként 2-3 fő, valamint érdeklődő diákok, összesen 20 fő

Programgazda: Halmos Alajosné

képek: