Gólya Napok 2018

„Az otthon ott van, ahol megteremtem magamnak” – Gólya Napok (2018. 05. 01 – 10. 03.)

A „Gólya Napok” legfőbb célja a kollégiumba újonnan beköltözők beilleszkedésének segítése.

A résztvevők létszáma: 180 fő
Időkeret: 2018. május 1-től október 3-ig

A projekt közvetlen céljai:
-Az újonnan beköltözők beilleszkedésének segítése
-A biztonságot adó személyi és tárgyi környezet megteremtése
-A kollégiumi élet szabályainak megismertetése
-Pécs város nevezetességeinek, kulturális rendezvényeinek bemutatása

A kompetenciafejlesztés területei :
Szociális kompetencia:
önismeret, társismeret, empátia, türelem, szabálykövetés képessége, kommunikációs készség, érzelmi intelligencia

Személyes kompetencia:
önszabályozó, önfejlesztő készség, előítéletek kezelése, önkontroll, kritikus gondolkodás fejlesztése, konfliktuskezelés

Kognitív kompetencia:
ismeretek rendszerezésének, kritikai kezelésének készsége, problémamegoldó készségek, együttműködési készségek

Felhasznált módszerek:
Csoportmunka, önálló munka, kooperatív tanulásszervezés, újságszerkesztés, rádiózás, TOTO kitöltése, szövegértés, elemzés, térképolvasás, anyaggyűjtés a neten, múzeumlátogatás, elemzés, fényképezés, kutatás, könyvtárhasználat

A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE

– Az újonnan jelentkezők csoportba sorolása

– A nevelők levelei az új kollégistáknak

– Levél a szülőknek

– Felelősök választása a programok sikeres kivitelezése érdekében

– Forgatókönyv készítése

– Az adott költségvetés feladatonkénti elosztása

– Az új kollégisták fogadásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése (nevelő, faliújság, szobák).

A témahetek programja:

szeptember 3-13-ig
• Iskolatársak találkozója- Az azonos iskolatípusba járó felsőbb éves tanulók felkeresik szobáikban az elsősöket, ismerkednek velük, praktikus ismeretekkel segítenek eligazodni a kollégiumi, iskolai életben.
szeptember 3-13-ig
• A kollégium épületének bemutatása- Végigvezetik őket a kollégium épületén, bemutatják a kollégium könyvtárát, számítógéptermét, az ebédlőt, a tanulókat, a szakköri helységeket, megismertetik őket ezek használati rendjével.
szeptember 3-13-ig
A kollégium épületének bemutatása- Az idősebb kollégisták végig vezetik az újonnan beköltözőket a kollégium épületén, bemutatják a kollégium könyvtárát, számítógéptermét, az ebédlőt, a tanulókat, a szakköri helységeket, megismertetik őket ezek használati rendjével.

szeptember 10-20-ig
• Séta a kollégium környékén
• Pécs történelmi belvárosának felfedezése kiscsoportban, térképen kijelölt útvonalon, rövid ismertetővel.

Városismereti vetélkedő- TOTO kitöltése, nevezetességek felismerése
szeptember 10-25-ig
• A „KOLORÁDIÓ” adása – Kívánságműsor a gólyáknak (09. 25. 18.30 óra)
•  Házi ízek – közös sütés, főzés az elsősökkel (09. 17.,  16, 17 óra)

• Terrárium a kollégiumban- állatsimogatás, bátorságpróba (09. 11. 16 óra)

• Sorverseny- fiúk

szeptember 27., 17 óra.
•  Tréfás ismerkedési est- közös játék egymás megismerésére

október 3.
• Elsősök avatása- A gólya napok zárása
1. Az elsősöket tréfás fogadalom tétellel hajnóczys kollégistává avatjuk
2. Bemutatjuk, ki volt a névadónk
3. A DÖK beszámol tavalyi munkájáról
4. Az elsős csoportok tréfás bemutatkozása
5. Ajándékkal kedveskedünk minden gólyának

A programhetek zárása, ellenőrzés, értékelés

A projekt szervezője: Halmos Alajosné