Fordított nap

Kollégiumunkban 2019. április 1-én fordított napot szervez a diák-önkormányzat.

„Erre a napra átvesszük a vezetést”
„Amikor megfordul a világ”
„Amikor semmi sem az, aminek látszik”

 A fordított nap programja:

Csoportvezető nevelők: DÖK képviselők

 A diák nevelő napi feladatai:

– 15.45 óra napló átvétele a tanáriban
– 17.00 óra szobarend ellenőrzése- hangosba bemondani, a csoporttagokat értesíteni
– A szobarend ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése a diákokkal
– Információgyűjtés –mi történt az iskolában, tanulnivalók, esti program, szobarend, estleges   hiányzások okai, aznapi étkezés minősége, stb.
– A csoport tagjainak tájékoztatása az aktualitásokról
– Osztályzatok beírása a naplóba
-Tanulásellenőrzés a szilenciumi időben
– Korrepetálás
– Csoportfoglalkozás megtartása
– Kimenőadás

17 óra szobarend ellenőrzés

21 óra létszámellenőrzés
– Információátadás az éjszakás nevelőknek