NTP-KNI-20-0017 pályázat

Alapítványunk a 2020/2021-es tanévben sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériumához.

A program címe: Kredenc Kommunikációs Műhely komplex programja

A projekt ideje: 2020. szeptember 01. – 2022. június 01.

A projekt helyszíne: Pécsi Hajnóczy József Kollégium, Pécs, Türr István u. 2.

A pályázati program célja a kommunikációs kompetenciák sokoldalú fejlesztési lehetőségének biztosítása különböző megközelítések segítségével. Ehhez szükség több olyan területet kapcsoltunk össze (személyiségfejlesztés, lélektani ismeretek, írásbeli, szóbeli kommunikáció, médiaismeretek, újságírás), melyek bevonásával egymásra ható és egymást kiegészítő komplex foglalkozássorozat jön létre. A vizuális kommunikáció korábban fotózásban megnyilvánuló önkifejezését kiegészítjük a festészettel és grafikával, valamint a filmkészítés alapjaival.

Tárgyiasult alkotásunk a 2021/2022-es tanévben két alkalommal megjelent újságunk a Kredenc, melyből az első lapszám azokat az alkotásokat gyűjtötte össze, melyek a „karantén” ideje alatt készültek (https://hajnoczy-koll.hu/wp-content/uploads/2021/12/34-1.pdf), a második pedig a Felnőtté válás témáját járta körül. Megújítottuk online újságunkat is.

Kiállítást szerveztünk a képzőművész tehetségek alkotásaiból, így a kollégium földszintjének szinte egészét – Európa terem, ebédlő, galéria – két diákunk munkái díszítik a tanév végéig.

 

Elkészítettük kisfilmünket, illetve megrendeztük novemberben 3 napos kommunikációs  szaktáborunkat, melynek keretében Rendhagyó irodalom órát tartottunk Tóth Krisztina, írónő és Gál Gabriella, tanárnő segítségével.

 

Asszertív kommunikációs tréninget tartottunk Kalapos Judit, mentálhigiénés szakember  és
karriertanácsadó vezetésével, és vendégül láttuk a Pécsi Playback Társulatot. és visszahívtuk régi diákjainkat és pedagógusainkat egy Alumni – találkozóra, melyet egybekötöttünk évkönyv bemutatónkkal.

 

A program során a 2020/2021-es tanév nagy részében online, majd a következő tanévben már jelenléti oktatásban foglalkozásokat tartottunk, melyek a kitűzött  célok elérését segítették.

Szluka Bernadett