Alapítvány

Gyermekeink Jövőjéért Kollégiumi Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány célja, hogy támogassa, segítse a Pécsi Hajnóczy József Kollégium munkáját

címe: 7633 Pécs, Türr I. u. 2.
adószáma: 18308798-1-02
bankszámla száma: 50800104-11022671

Az alapítvány a következő közhasznú tevékenységeket végzi:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén

  • A kollégiumi tehetségfejlesztő műhelyekkel való együttműködés, tevékenységük támogatása
  • A kollégista tanulók nevelését-oktatását segítő tevékenység, szakmai programok támogatása

Kulturális tevékenység területén

    • A kollégisták számára kulturális programok szervezése és/vagy támogatása

Sport tevékenység területén

      • A kollégisták számára sport programok szervezése és/vagy támogatása

Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet területén

        • Kollégiumi egészségvédelmet, az egészség prevenciót segítő, szolgáló programok támogatása
        • A kollégiumi diákönkormányzat tevékenységének támogatása

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése területén

          • A rászoruló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kollégista tanulók tanulási, kollégiumi lakhatási feltételeinek javítása

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység területén

            • A kollégista tanulók és kollégiumi közösségi kapcsolatrendszerének gazdagításához, fenntartásához támogatás nyújtása
            • A határon túli magyar oktatási-nevelési intézményekkel, az Európai Uniós és/vagy azon kívüli országok oktatási-nevelési intézményeivel, azok diákközösségeivel való kapcsolattartás támogatása.