Közzétételi lista

Közzétételi lista

Készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§ alapján

A kollégium fontosabb szabályozó dokumentumai az intézmény honlapján (hajnoczy-koll.hu) találhatók. Ezek:

További információk:

1.
A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. A kollégiumi jogviszony létesítése a kollégiumi honlapon (Dokumentumok) található, vagy a kollégium titkárságán személyesen igényelhető „Tanulói felvételi kérelem – Felvételi lap” kitöltésével és beküldésével történik. A beküldés történhet postai úton (a lapon szereplő címre), személyesen, vagy e-mailben (hajnoczykollegium@gmail.com).

2.
Az új kollégiumi jelentkezéseket minden év május 31-ig kell eljuttatni a megadott elérhetőségekre. Az előző évben jogviszonnyal rendelkező tanulók május 15-ig kérhetik felvételüket. A döntésről legkésőbb június 30-ig írásbeli határozatban értesítjük a jelentkező tanulót, kiskorú tanuló esetében a szüleit. A döntés ellen fellebbezni a jogszabályokban meghatározott módon és határidőig lehet. Tanév közben az ugyancsak a honlapon található időközi felvételi kérelemmel lehet jelentkezni a megadott elérhetőségeken.

3.
A fenntartó (Pécsi Tankerületi Központ) a 2022-23-as tanévben nyolc kollégiumi tanulócsoport (osztály) indítását engedélyezte. A kollégiumi csoportok létszáma 22-27 fő között van, ami a tanév közben változhat. A kollégiumi férőhelyek névleges száma: 190.

4.
A kollégiumi alapellátás térítésmentes. Térítési díjat csak azokban az esetekben kell fizetni, ha az igényelt szolgáltatás nem szerepel a Szakmai Alapdokumentumban (pl. külső szervező által tartott szabadidős foglalkozás), ill. ha a tanuló nem rendelkezik érvényes tanulói jogviszonnyal valamely pécsi vagy környéki köznevelési intézményben. A térítési díj mértéke az adott szolgáltatás alapján határozzuk meg. A térítésköteles szolgáltatás önkéntesen kérhető.

Térítésköteles az étkezés, amit a külső szolgáltatónak kell befizetni.

5.
A fenntartónak az intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, valamint az alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, továbbá az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait az intézmény honlapján, a dokumentumok között szerepeltetjük.

Ugyancsak ott hozzuk nyilvánosságra a pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításait (a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával).

6.
A kollégium nyitva tartásának rendjét a Házirend V. fejezet 27-28., 75. pontjai és a VI. fejezet tartalmazzák..

7.
A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait a kollégium tanéves munkaterve tartalmazza.

8.
A pedagógusok iskolai végzettségét, szakképzettségét, betöltött munkakörét, továbbá a nem pedagógus dolgozók munkakörét a honlap „Munkatársak” része tartalmazza.

9.
A kollégiumi szabadidős foglalkozások körét az éves munkaterv tartalmazza.

10.
A kollégium biztosítja az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét. Erre az ellátási formára a kollégiumi jelentkezéssel azonos módon lehet jelentkezni.