Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat teljesítése a kollégiumban

Azok a kollégista diákok, akik az együttműködési megállapodást aláíró iskolák tanulói,  a Pécsi Hajnóczy József Kollégiumban az alábbi területeken és tevékenységekkel teljesíthetik a közösségi szolgálatot:

– a.) tanulópárok szervezésével tanulást segítő tevékenység heti 1 órában, a kollégiumi nevelőtanárok által ellenőrzötten,

– b.) a kollégium külső és belső környezetének szépítése egyénileg megbeszélt óraszám szerint, a kollégium felnőtt dolgozójának felügyelete mellett,

– c.) a kollégium által szervezett kulturális és közösségi rendezvények előkészítésében, szervezésében és megvalósításában segítség a rendezvényért felelős kollégiumi felnőtt dolgozó felügyelete mellett.

Együttműködő iskolák

Leöwey Klára Gimnázium

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola

PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája

Törvényi háttér