ÖKO-KOLLÉGIUM

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium a 2014/15-s tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt pályázaton elnyerte az Ökoiskola címet és annak 3 évig érvényes akkreditálását.

Intézményünk 2018-ban újból pályázott és a döntésnek megfelelően,  a 2018/19-s tanévtől újból 3 évig használhatja ezt a címet.

Nevelőmunkánk célja a környezettudatos nevelés terén: kialakítani diákjainkban a környezetkímélő szokásokat, belsővé tenni azokat. Megtanítani a környezetünkért való felelősségvállalást, törekedve arra, hogy a megszerzett elméleti ismeretek cselekvésben is megnyilvánuljanak.

Környezettudatos tevékenységünk meghatározó eleme egy komplex pedagógiai-módszertani modell működtetése. Elemei:

  1. Az általunk kidolgozott modell első két eleme a projekt, illetve a témahét

„Olyan lesz a világ, amilyenné te teszed!” – környezettudatos magatartásra nevelő projekt,

„Vigyázz a testedre, ez az egyetlen hely, ahol élhetsz!” – egészségnapok témahét

  1. A KNOAP alapján kidolgozott moduláris oktatásszervezés a kötelező csoportfoglalkozások színterén (Fenntarthatóság, környezettudatosság; Testi és lelki egészségre nevelés, évfolyamonként 2-2 foglalkozás)
  2. Mindennapi gyakorlatunkban is hangsúlyosan, rendszerszerűen jelenik meg a környezeti- és egészségnevelés (szobarend ellenőrzés, szelektív hulladédékgyűjtés, napi, heti rendszerességgel visszatérő sportprogramok…)
  3. Diák-önkormányzatunk a zölDÖK név felvételével is kifejezi , hogy a diákok mozgósításával bekapcsolódik közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés válik meghatározóvá.
  4. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Fenntarthatósági témahét szervezésébe bekapcsolódunk.

képek: