Rólunk

Pécsi Hajnóczy József Kollégium

7633 Pécs, Türr István utca 2.

Kollégiumunkat jellemzi

 • otthonos, családias légkör
 • újszerű, jól felszerelt épület (4-5 ágyas szobák mosdóval felszerelve, ebédlő, konditerem, tanulószobák, 28 ezer kötetes könyvtár, számítógépterem, teakonyha, társalgó, büfé)
 • koedukált (lány és fiú tanulók egyaránt laknak nálunk)
 • helyben étkezési lehetőség (Közétkeztetés a Laterum Hotel közreműködésével)
 • biztos háttér az eredményes tanuláshoz (tanulószobák, kötelező tanulási idő, tantárgyi segítség képzett tanároktól, tehetséggondozás)
 • szabad internet és WiFi hozzáférés
 • jó megközelíthetőség helyi és távolsági buszokkal
 • rendezett, tiszta környezet
 • orvosi ellátás
 • állandó tanári felügyelet
 • izgalmas lehetőségek a szabadidő eltöltésére (fotószakkör, gerincjóga, csillagász szakkör, nyelvvizsgára felkészítés, 3D nyomtató, csak hogy néhányat kiemeljük a lehetőségek közül)
 • jó társaság

„Itt nincsenek idegenek, csak barátok, akik még nem találkoztak.”

képek

Az intézmény arculata és értékrendje

A kollégium tanítványaink számára vonzó élettér, ahová feszültségmentesen lehet hazatérni, ahol szeretnek tartózkodni a kollégisták.  Épületére, életrendjére és légkörére a családiasság jellemző.  A nevelői következetesség szeretettel és bizalommal párosul. Pedagógiai felfogásunk és gyakorlatunk létezésünktől kezdve liberálisabb a hagyományos kollégiumpedagógiai formáknál, technikáknál. Célunk megszűntetni az intézményi életre jellemző merevségeket, közelíteni a diákok életében történő változásokhoz. Az intézményünknek sajátos arculatot adó pedagógiai értékrendünk jellemzői: a gyermekközpontúság, a szeretetteljes légkör, a nyugodtság, a kiszámíthatóság,  segítségnyújtás a tanulásban, illetve az életrendet szabályozó keretek és normák közös megfogalmazása.

A fizikai környezet funkcionális, esztétikai és érzelmi szempontból megfelelő élettér a használói számára. Biztosítja a diákoknak a visszavonulás lehetőségét és a közös együttlétekre alkalmas tereket is. Az épület könnyen megközelíthető helyi járatos és távolsági autóbuszokkal. Intézményünk az átlagosnál jobb feltételeket tud nyújtani bármely középiskolai tanuló részére, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a továbbtanulásra.

Célunk, hogy a kollégistaság évei alatt megtanítsuk a fiatalokat az alapvető társadalmi szerepekre, tevékenységekre, kialakítsuk beállítódásukat emberhez, kultúrához, a természeti-társadalmi környezethez. A tantárgyak tanulásán kívül a kollégiumban az élet tanulása folyik. Célunk a teljes személyiségformálás, a konstruktív életvezetéshez szükséges képességek kialakítása. Ebben a folyamatban a kollégium pedagógiai arculatát a kompetencia alapú nevelési módszerek alkalmazása határozza meg (TÁMOP 3.1.4 – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben).

Arra törekszünk, hogy a közösség ne különüljön el alkotókra és a munka eredményeit, a kényelmet élvezőkre. A kollégiumban dolgozó felnőttek és diákok együttműködése hozza létre a közös eredményeket és sikereket. Közösségi neveléspártiak vagyunk. Hiszünk a közösség, az együttes élmény nevelő erejében.

A pedagógiai programunkban tervezett tevékenységrendszerünk illeszkedik a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjához. A kollégiumi foglalkozások és programok segítik az iskolai munkát, a kötelező tanuláson kívül az önművelésre sokszínű lehetőséget kínálnak, és kiegészítő ismereteket nyújtanak. Az évről-évre gazdagodó, tartalmában egyre színvonalasabb, hagyományos rendezvényeinknek meghatározó szerepük van a “hajnóczys tudat” kialakításában, a diákok és a felnőtt dolgozók érzelemvilágában (Hajnóczy Napok, Kredenc kollégiumi újság, Hajnóczy díj, teaház, kiállítások, sportnapok). Vannak olyan programjaink, amelyeket a megye kollégiumainak részvételével szervezünk, de van olyan is, amely országos nyilvánosságot kapott (Pl. Hajnóczy Kupa, Öttorony megyei szavalóverseny, Litera-túra olvasómozgalom, Kredenc kollégiumi újság működése, vetélkedők, ballagás, Gólya Napok). Valljuk, hogy az ingergazdag környezet fejleszt, szabaddá tesz és motivál. A sokszínű tevékenység megvalósításának anyagi fedezetét, – legnagyobb részben sikeres pályázataink biztosítják.

A kollégiumban folyó tehetséggondozás kiemelkedő eredményeinek köszönhetően az intézmény Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Tehetséggondozás kiemelkedő területei a kollégium fotószakköre, a Kredenc újságíró szakkör, a Csillagász szakkör és a Kreatív Kulturális Kör. Nevelőtestületünk érzi az állandó megújulás szükségességét. Kollégáink szívesen vállalkoznak új ismeretek megszerzésére. Egymás munkáját segítő, fejlesztő “pedagógiai műhelyként” jelen van a belső innováció.

1998 óta önfejlesztő kollégiumként működünk, a Kollégiumok Szakmai és Érdekvédelmi Szövetségében Baranya megyét képviseljük, bázisa vagyunk a megyei kollégiumi igazgatók szakmai munkaközösségének. Szakmai tapasztalatainkat regionális kollégiumi konferencia keretében tettük nyilvánossá (2008.). Két ízben rendeztük meg a regionális Ki mit tud?-ot (2008./ 2010.).

A hálózati tanulás módszereinek megvalósításában az intézmény regionális bázis szerepet tölt be mentoráló intézményként. Sikeres előminősítés után az intézmény elnyerte referencia-intézményi címet és 2020-ban a bázisintézményi címet.

Kollégiumunk címei

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Referenciaintézmény
Európai Tehetségpont (European Talent Point)
Európai Unió Nagykövet Iskolája (European Parliament Ambassador School)
Ökoiskola
Energiatudatos Iskola
Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye (közösségi szolgálat; tanár szakos hallgatók intézményi gyakorlata)
Mentoráló Intézmény
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola

Az intézmény története

A Pécsi Hajnóczy József Kollégiumot 1990-ben alapították. Az intézmény három évtizedes működése alatt szervezeti változások sorozatát élte meg.

A fenntartó döntése 1997-ben a Hajnóczy József Kollégiumhoz csatolta a Zipernowsky- és Hevesy Kollégiumokat, majd ugyanabban az évben a megszüntetett Radnóti Miklós Kollégium jogutódjának jelölte az intézményt.

1999-ben megszüntette a Siklósi úti tagintézményét.

2000. július 1-től részben önálló gazdálkodású intézménnyé alakította át.

2005-től a Kodály Zoltán Úti Kollégium – a fenntartó önkormányzat döntése alapján – újabb tagintézményként csatlakozott a Hajnóczyhoz.

2011. augusztus 31-ig a Hajnóczy József Kollégium Pécs városában három különálló épületben (Türr István utca, Kodály Zoltán út illetve a Puskin tér) közel 1010 középiskolás diák második otthona volt. A 2011-2012-es tanévtől sajnos – a Puskin téri tagintézmény bezárása miatt – már csak a másik két épületben tudta fogadni a kollégiumi elhelyezést kérő mintegy 625 tanulót.

2017. szeptember 1. újabb változást hozott kollégiumunk életébe. A Kodály Zoltán úti tagintézmény önálló státuszt kapott, így a Pécsi Hajnóczyi József Kollégium a Türr István utcai épületében, 190 diákkal folytatja működését.

 

Névadónk

Hajnóczy József
(1750. május 3. – 1795. május 20.)

Modoron született Hajnotzy Sámuel evangélikus lelkész fiaként. Hajnotzy több településen teljesített szolgálatot, utoljára a Podmaniczky grófok emődi birtokán. Itt serdült fel fia József, nem túl fényes anyagi körülmények között, de annál kedvezőbb szellemi környezetben.
Az ifjú Hajnóczy előbb az aszódi kisgimnáziumban, majd a pozsonyi, “akadémiának” beillő gimnáziumban gyarapította szellemi tudását. Evangélikus lelkész fiaként a pályaválasztási lehetőségei korlátozottak, hiszen nem volt nemes és katolikus. József végül a jogi pályát választja: először patvarista, majd jurátus, végül 1771-ben leteszi a jogász vizsgát.

Erőteljesen érdekli a nemzet múltja, lelkes patrióta, azonban patriotizmusa a monarchia ellen hangolja. Látókörét a magyar nemesség környezete formálja tovább. 1774 őszétől Forgách Miklós nyitrai főispán titkára lesz, aki szabadgondolkodásáról volt közismert. A fiatal Hajnóczyt környezete is, egyénisége is az érvényesülés tágabb tere felé hajtja: 1778-ban Széchenyi Ferenc szolgálatába áll, titkára lesz, feladata pedig a könyvtár, s a Széchenyi család iratainak rendezése lesz. A főúr és a nem nemes Hajnóczy között sírig tartó barátság alakul ki.

II József trónra lépése után Hajnóczy előtt még tágabbra nyílt a tér: Széchenyi Ferenc a birodalom pécsi kerületének biztosa lesz, Hajnóczy pedig titkáraként követi Széchenyit. Végül az ő ajánlásának is köszönhetően nevezi ki II. József Hajnóczyt Szerém vármegye alispánjává 1786-ban. Mindezt protestáns vallású és nem nemesi születésű emberként sikerült elérnie. Életét és munkáját az adózó nép életének javítására szenteli, a “világosság” elvei irányítják munkájában. A biztos egzisztencia családalapításra sarkallja, de felesége nagyon hamar meghal. A török háborúban ellentmondásosan viselkedik, helyzete bizonytalanná válik. II József rendeleteinek visszavonása, a nemesi-nemzeti ellenállás fellángolása állásának elvesztésével jár, mivel Hajnóczy nem volt nemes.

II. József halála után a reformer nemesi-nemzeti mozgalom mellé áll. 1791-92-ben jelentős munkái látnak napvilágot, melyek a magyar alkotmány megjavítását célozzák. A hazai mozgalom fellendüléséhez erőteljes hátteret biztosított a francia forradalom. Annál kevésbé I. Ferenc konzervatizmusa. 1793-ban kapcsolatba kerül Martinovics Ignáccal, s tagja lesz a Martinovics-féle mozgalomnak, Szentmarjayval, Laczkoviccsal és Sigrayval. A mozgalom által szervezett összeesküvést azonban leleplezik, az összeesküvésben résztvevőket 1794. nyarán őrizetbe veszik. Börtön, majd kihallgatás vár rájuk. Sorsuk bevégeztetik 1795. május 20-án, amikor Hajnóczyt több társával együtt kivégzik a budai Vérmezőn.