Felkészülés a családi életre

Felkészülés a családi életre

A foglalkozásokon tanult ismeretek által a tanulók olyan kompetenciákra tesznek szert, amelyek a tudatos és kiegyensúlyozott életvezetéshez szükségesek. Megismerik a serdülés folyamatát, a nemi működés lényeges folyamatait, a felelős szexuális viselkedés összetevőit, a harmonikus párkapcsolat kialakításának alapjait. Ismereteket szereznek a családtervezésről, a család szerepéről, a csecsemők és gyermekek gondozásáról, a betegségek megelőzésének, az egészségfejlesztés lehetőségeiről. Bepillantást nyernek az otthoni betegápolás elemeibe, az elsősegélynyújtás alapjaiba.

plakát